tisdag 9 mars 2010

Mer kärnkraft, nej tack!

Fick nedanstående text från vännen Eva Moberg med kommentaren "för spridning" och sprider den gärna....

FYRA LÖGNER OM KÄRNKRAFTEN
Kärnkraften har ända från början drivits fram med hjälp av lögner. Här ett urval bland de senaste:

1. KLART LÖFTESBROTT
I alliansens valmanifest från augusti 2006 står: "Förbudet att uppföra nya reaktorer kommer inte att upphävas under mandatperioden." I regeringsdeklarationen från oktober 2006 står: "Förbudet att uppföra nya reaktorer kommer att bestå."
Våren 2010 försöker regeringen driva igenom en lagändring för att släppa fram nya kärnkraftbyggen i Sverige.

2.KÄRNKRAFT SKADAR KLIMATET
Motivet för de nya planerna uppges vara omsorg om klimatet. Kärnkraften påstås vara koldioxidfri och minska hotet om global uppvärmning. Detta är osant. Kärnkraftens livscykel - med uranbrytning, anrikning, transporter, avfallshantering mm - släpper ut mycket koldioxid. Dessutom bidrar kärnkraften till uppvärmningen genom att reaktorerna oavbrutet släpper ut mängder av upphettat kylvatten i hav och floder. Oberoende forskning (Stanford University) har ingående jämfört nio energikällor ur klimatsynpunkt och placerar kärnkraft i botten tillsammans med kolkraft.

3. "FÖRTIDA" BLEV ALLTFÖR SENTIDA
Alla försök att förverkliga beslutet om avveckling till 2010 har stoppats med argumentet att den skulle bli "förtida". Nu är det 2010 och reaktorerna blir uppenbart allt skröpligare. Då blir detta ett argument för att pumpa in ytterligare något fyrtiotal miljarder för renovering. Det förflöt bara några dagar mellan talet om "förtida" och talet om åldrade verk i trängande behov av mer pengar.

4.NOTAN GÅR TILL SKATTEBETALARNA
Inget land har hittills klarat kärnkraften utan statssubventioner. Men för att få med Centern i energiöverenskommelsen lovade alliansen att endast privat kapital, inte en enda skattekrona, ska satsas i nya reaktorer. Redan 21 jan i år upplyste chefen för SSM (Strålsäkerhetsmyndigheten) att nya reaktorer kräver statliga investeringar samt omkring 60 nya tjänster.

FYRA SANNINGAR OM KÄRNKRAFTEN

1. DET ÄR MYCKET BRÅTTOM
Före 2030 måste en stor omställning redan ha ägt rum för att bromsa den globala upvärmningen. Det tar minst 15 år att få fram ett nytt kärnkraftverk. Världen har idag 436 reaktorer varav de flesta kommer att stängas före 2030. Även om man mot alla odds skulle lyckas få fram 280 nya verk till 2030 skulle detta bara ersätta dagens kärnenergi och inte ett enda kolkraftverk. Och då hade man fått satsa gigantiska summor som istället kunde ha gått till de förnybara källorna, som avsevärt snabbare hade gjort skillnad för klimatet.

2. KÄRNKRAFTEN ÄR I VÄGEN FÖR UTVECKLINGEN
Sverige har mest el per capita från kärnkraft i världen. I länder där kärnkraften inte har varit ett så starkt hinder har den förnybara energitekniken tagit fart. Tyskland har el från vindkraft som motsvarar elproduktionen från alla svenska reaktorer. Spanien och Irland får ca 40% av sin el från vindkraft. Nya studier visar att Sverige år 2030 kan ha ett betydande elöverskott ÄVEN MED AVVECKLAD KÄRNKRAFT, nämligen om vi - förutom vattenkraften - satsar på effektivisering, vindkraft, solel, biokraft, jordvärme och vågkraft.

3. AVFALLSFRÅGAN ÄR OLÖST
Ännu efter 60 år finns ingen internationellt godtagbar lösning i sikte för slutförvaring av det använda, högaktiva kärnbränslet. Istället produceras oavbrutet alltmer. En miljondels gram inandat plutonium räcker för att skapa cancer. Detta avfall är ett brott mot framtiden och produktionem av det måste givetvis upphöra.

4. DEN POTENTIELLA BOMBEN
Genom kärnkraftspridningen pådyvlar vi framtiden en ständigt ökande risk för nukleär terror och kärnvapen-användning.

MED VILKEN RÄTT GÖR VI ALLT DETTA MOT KOMMANDE GENERATIONER? Frågan ställs aldrig numera i våra större medier. Där råder sen 20 år nåt slags tystnadens samförstånd. Allmänheten hålls i okunnighet om kärnkraftmotståndet i andra länder och om alternativens enastående utveckling.

Du som vill ta del av andra fakta än dem kärnkraftindustrin tillhandahåller - sök på nätet i andra källor. Till exempel via:
www.folkkampanjen.se
www.mkg.se Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning
www.nejtilluranbrytning.nu
www.milkas.se Miljörörelsens kärnavfallssekretariat
www.greenpeace.org/sweden (skriv "kärnkraft" i sökrutan på deras hemsida)
www.naturskyddsforeningen.se (skriv kärnkraft i sökrutan)
www.dagbokmotatomkraft.blogspot.com
www.slmk.org/larom/ Svenska läkare mot kärnvapen

2 kommentarer:

 1. Mycket intressant och viktigt för alla att ta del av. Rösterna för kärnkraft verkar lika framgångsrika i detta land som de för ett fortsatt konsumtions- och tillväxtsamhälle. Vad som saknas är visioner och starka röster för en annan typ av hållbart samhälle. Att gräva ner kärnbränsle för kommande generationer att ta hand om gör att man funderar över hur människan är funtad. Uppenbarligen skiter vi i kommande generationer!

  SvaraRadera
 2. KLART LÖFTESBROTT

  Visa mig ett enda parti som aldrig brutit ett vallöfte. Dessutom fanns det mycket goda skäl till att bryta det hör löftet. Vi kommer till det alledes strax...

  KÄRNKRAFT SKADAR KLIMATET

  Oberoende forskning (Stanford University)...

  Mark Jacobson ljuger. Hans LCA'er är bluff, eftersom han godtyckligt slänger in påhittade utsläppsposter för att på flit kasta skit på kärnkraft. Att man helt på pin tjiv slänger in saker som världskrig visar att det där "oberoende forskning[en]" är allt annat än opartisk.

  Tittar vi på svenska kärnkraftverk, och svensk energiproduktion upptäcker man direkt något för kärnkraftshatarna mycket pinsamt: kärnkraften är utsläppssnålast i Sverige, med bränslet inräknat.

  "FÖRTIDA" BLEV ALLTFÖR SENTIDA

  Igen är det något du får ta upp med politikerna. Kärnkraftsbolagen var inställda på att stänga ned 2010, och hade planerat därefter. Sedan började sossarna ställa till strul med avvecklingsllagen 1997. Och framför allt misslyckades det förnybara med att ersätta det fossila och kärnkraften.

  NOTAN GÅR TILL SKATTEBETALARNA

  Svensk kärnkraft ger 4.2 miljarder SEK per år till staten i den konstgjorda extraskatten som kallas effektskatten. Sedan senaste höjningen är 2000 har alltså 40 miljarder betalats in.

  DET ÄR MYCKET BRÅTTOM

  Så varför vill du då minska på den rena energimixen?! Att säga att man skall ta bort kärnkraften för att minska på utsläppen, det är som att ha sex för att slå ett slag för kyskheten.

  Och att påstå att Tyskland är bättre än Sverige... förlåt men det är ju ren lögn. Sverige är 10 gånger renare per kWh än vad koleldande Tyskland är, tack vare vattenkraft och kärnkraft.

  Spanien och Irland får ca 40% av sin el från vindkraft.

  Eh, helt fel. Spanien hade en extremt blåsig lördagsmorgon en kortvarig spik i prduktionen då vindkraften stod för 40%. Samma sak gäller Irland. Dessa 40% var en kort liten spik.

  AVFALLSFRÅGAN ÄR OLÖST

  Ännu efter 60 år finns ingen internationellt godtagbar lösning i sikte

  Ytterligare en lögn. Den svenska metoden KBS-3 går till granskning i år. Den baserar sig på ett 1 700 miljopner år gammalt experiment som naturen själv utfört i Oklo, Gabon, Afrika. Den som sett resultaten därifrån kan omöjligt komma med påståendet att "ingen lösning finns i sikte". Det är ren faktaförvrängning.

  Genom kärnkraftspridningen pådyvlar vi framtiden en ständigt ökande risk för nukleär terror och kärnvapen-användning.

  Detta är ren skrämselpropaganda som saknar grund i pratisk verklighet.

  SvaraRadera