lördag 18 september 2010

Viktig skillnad mellan blocken!Återigen: man kan inte annat än förvånas över hur kärnkraftsfrågan har blivit en icke-fråga. Inte ens i miljöpartiets egna gröna foldrar som delas ut just nu, framgår det tydligt hur stor skillnaden är mellan blocken där. Det står att Mp vill "investera i fjärrvärme, solceller, vindkraft och avfallshantering". Vilket är utmärkt. Men det borde också stå en annan viktig sak, tydligt formulerad: att man motsätter sig en utbyggnad av kärnkraft. Detta, alltså vad Mp anser kring avveckling och alternativ, står däremot att finna på hemsidan www.Mp.se

Jag träffar ibland folk som tror att de båda blocken "är utbytbara" och inte vill rösta på något av dem. Vet människor vad den sittande regeringen planerar? Inte bara en fortsatt utbyggnad av kärnkraften för det inhemska behov de anser finns - utan vi ska också SÄLJA kärnkraftsel till andra länder. Liksom, vad jag förstår, använda enorma belopp till att gräva tunnelsystem i berggrunden för den förvaring i 100 000 år som krävs för att göra avfallet ofarligt.

Gå gärna in på folkkampanjen mot kärnkrafts hemsida http://www.folkkampanjen.se/ för att läsa, och inse att kärnkraft på alla vis (ÄVEN ekonomiskt) i längden blir en mycket riskabel affär. Sen ett par år tillbaka har det varit extremt svårt att få in artiklar och inlägg som (oavsett hur sakligt och påläst) belyser kärnkraftens risker och olösta problem i media.

Idag är det Miljöpartiets dag i Kungsträdgården i Stockholm. Här är ett musikaliskt inlägg som kommer att framföras även där, då live och med mer levande arrangemang:

http://www.youtube.com/watch?v=KxzYdRGeDoU

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar